ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ระบบ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 16:15 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่มีการนำระบบ RFID (Radio Frequency Identification)เข้ามาใช้งานในการตรวจสอบ ติดตาม และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของแท็กชิ้นงานหรือกระบวนการของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมเช่น PLC, HMI แล:ฐานข้อมูลในระบบ ทำให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นว่าคืออะไร มาจากที่ไหน มีจำนวนเท่าใหร่ หรือขั้นตอนของกระบวนการแต่ละช่วงใช้เวลาในการทำงานเท่าใหร่ ดำเนินการอย่างไร เพื่อง่ายต่อการนำไปคำนวณหาต้นทุนในการดำเนินการ อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้กระบวนการนั้นมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ RFID
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบ RFID
 • การกำหนดค่า (configurations)
 • การอ่านและการเขียนข้อมูล
 • การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
 • การไข้งาน RFID ด้วย PLC Siemens SIMATIC ET 200SP
 • การไข้งาน RFID ร่วมกับ HMI Touch Screens

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2566 วันที่ 05 ต.ค. - 06 ต.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 10 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ