ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ (CNC Turning machine)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:23 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 6 คน

การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษ:ในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรขีเอินซีสำหรับงานกลึงโลห:อัตโนมัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การควบคุมเครื่องจักร การผลิตชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ

หัวข้อที่อบรม

 • บทนำเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีการตัดเฉือนงานกลึง
 • ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
 • ฝึกเขียนโปรแกรมงานกลึงชีเอ็นชี
 • การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning)
 • การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง(CNC Turning)

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2566 วันที่ 09 ส.ค. - 11 ส.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 6 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ