ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ (CNC Turning machine)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:23 น.

การควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษ:ในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรขีเอินซีสำหรับงานกลึงโลห:อัตโนมัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การควบคุมเครื่องจักร การผลิตชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ

หัวข้อที่อบรม

  • บทนำเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีการตัดเฉือนงานกลึง
  • ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
  • ฝึกเขียนโปรแกรมงานกลึงชีเอ็นชี
  • การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning)
  • การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง(CNC Turning)

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

  • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 09 ส.ค. - 11 ส.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 10 คน
    ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ