ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC Bosch Rexroth)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:14 น.

ในปัจจุบันมีการนำ PLC หลายรุ่นหลายยี่ห้อ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงเล็งเห็นว่า การนำ PLC รุ่น Bosch Rexroth L45 มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความแตกต่างทางโครงสร้าง หลักการทำงาน การใช้งาน PLC รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับระบบ Open Core Engineering (OCE) เข้ากับโปรแกรม Visual Basic อื่น ๆ ในหลักสูตรถัดไป

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิตอลและระบบเลขฐานต่าง ๆ
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC
 • การกำหนดค่า (configurations) PLC Bosch Rexroth
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ IndraWorks
 • การเขียนโปรแกรม PLC ด้วยกาษาต่าง ๆ
 • การใข้งานชุดคำสั่งพื้นฐานต่ง ๆ (Basic Instruction)
 • การใช้คำสั่งพิเศษ (Special Instruction)
 • ฝึกเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานชุดจำลองและระบบงานต่าง ๆ

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 07 ธ.ค. - 09 ธ.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 15 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ