ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC Bosch Rexroth)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:14 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

ในปัจจุบันมีการนำ PLC หลายรุ่นหลายยี่ห้อ มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงเล็งเห็นว่า การนำ PLC รุ่น Bosch Rexroth L45 มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความแตกต่างทางโครงสร้าง หลักการทำงาน การใช้งาน PLC รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมด้วยชุดคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับระบบ Open Core Engineering (OCE) เข้ากับโปรแกรม Visual Basic อื่น ๆ ในหลักสูตรถัดไป

หัวข้อที่อบรม

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดิจิตอลและระบบเลขฐานต่าง ๆ
  • โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC
  • การกำหนดค่า (configurations) PLC Bosch Rexroth
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ IndraWorks
  • การเขียนโปรแกรม PLC ด้วยกาษาต่าง ๆ
  • การใข้งานชุดคำสั่งพื้นฐานต่ง ๆ (Basic Instruction)
  • การใช้คำสั่งพิเศษ (Special Instruction)
  • ฝึกเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานชุดจำลองและระบบงานต่าง ๆ

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ