ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การใช้งานหน้าจอสัมผัส HMI

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 15:56 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

การใช้งานหน้าจอสัมผัส HMI เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรในการเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างUser Interface บนหน้าจอสัมผัส เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน และแสดงสถานะต่าง ๆ ผ่าน HMI(Human-Machine Interface) โดยไช้ชอฟแวร์ของ Siemens ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ รู้จักกบวิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระหว่าง HMI เข้ากับ PLC การนำไปประยุกต์ใช้งานในการควบคุมการทำงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการนำไปพัฒนาต่อยอดในกระบวนการอัตโนมัติที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องการความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

หัวข้อที่อบรม

  • ทำความรู้จักกับระบบ HMI
  • โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์
  1. การเขียนโปรแกรมโดยไข้ชอฟแวร์ Siemens
  2. การออกแบบกราฟฟิก และการใช้งานเครื่องมือ
  3. การเชื่อมต่อระหว่างแท็กกายในและภายนอก
  • การเชื่อมต่อระหว่าง HMI เข้ากับ PLC
  • การแสดงสถานะการทำงาน
  • การจำลองการควบคุมการทำงานด้วยซอฟแวร์

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ