ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ระบบสกาดา (SCADA System) ด้วยโปรแกรม WinCC

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:12 น.

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ได้มีการนำระบบควบคุมการทำงาน และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)มาไช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการบริหารการจัดการด้านข้อมูล โดยการนำโปรแกรม SIMATICWinCC ที่เป็นชอฟแวร์มาใช้ในการควบคุมกระบวนการ และแสดงสถานะการทำงานต่าง ๆ ของระบบดังนั้นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเรียนรู้ ศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับสถานประกอบการของตน และยังสามารถนำไปประยุกต์ช้งานกับระบบต่ง ๆ ในอนาคตได้

หัวข้อที่อบรม

 • ภาพรวมของระบบ SCADA
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของโปรแกรม WinCC
 • การเขียนโปรแกรมด้วย Graphic Designer
 1. การกำหนดค่า (configurations)
 2. การจัดการระบบพื้นฐาน และสิทธิ์การไช้งาน
 3. การเก็บข้อมูลแท็กลงบนหน่วยความจำ
 • การติดต่อสื่อสาร Input/Output

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 06 ก.ย. - 08 ก.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 35 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ