ติดต่อสอบถาม

แบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อสอบถามข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะและร้องเรียน

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ของศูนย์วิจัยฯ
  • โทรศัพท์: 038 627 000 ต่อ 5601 – 5609
  • โทรศัพท์: 02 555 2000 ต่อ 2293 (ศูนย์ประสานงาน)
  • อีเมล์: rtci@op.kmutnb.ac.th

ที่อยู่ศูนย์วิจัยฯและศูนย์ประสานงาน

  • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
  • เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุดพัน ตำบลมาบตาพุด

    อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ศูนย์ประสานงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

  • ชั้น 9 ห้อง 915 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1

    แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม 10800