ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขั้นสูง

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:59 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

หลักสูตรนี้เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดจากพื้นฐานเดิมของเชอร์โวมอเตอร์ โดยนำความรู้ในการควบคุมระยะทาง ความเร็ว แรงบิด ตำแหน่งของสายพานมาประยุกตใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การนำมาไช้งานร่วมกับแขนกลจับชิ้นงาน หรือแขนกลหุ่นยนตในการบังคับแกนข้อต่อต่าง ๆ ตามความต้องการ เป็นต้น ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคำสั่งเฉพาะของเซอร์โวมอเตอร์ และการคำนวณหาค่าตำแหน่งต่าง ๆ ในการควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้เกี่ยวกับเชอร์โวมอเตอร์
 • หลักการทำงานและการควบคุมในแบบต่าง ๆ
 • การคำนวณหาขนาดและพิกัดกำลังของมอเตอร์
 • เรียนรู้เรื่องสายสัญญาณและการต่อสาย
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ IndraWorks
 1. การกำหนดพารามิเตอร์และฟังก์ชั่นในการควบคุม
 2. ชุดคำสั่งเฉพาะและฟังก์ชั่นพิเศษ
 3. ฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยชุดทดลอง
 • การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชอร์โวมอเตอร์
 • เทคนิคและการนำไปประยุกตใช้งาน

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 11 ก.ย. - 13 ก.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 10 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ