ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ (CNC Milling machine)

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:26 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 6 คน

การควบคุมเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรซีเอ็นชีสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ ให้เกิดความชำนาญในการควบคุมเครื่องกัดโลหอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การควบคุมเครื่องจักร การผลิตชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องกลึงโลหะอัตโนมัติ

หัวข้อที่อบรม

 • บทนำเครื่องกัดโลหะอัตโนมัติ
 • เทคโนโลยีการตัดเฉือนสำหรับงานกัดด้วย CNC
 • ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
 • องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดเฉีอนโลห:
 • การปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Milling)
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ(CNC Milling)

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 07 ส.ค. - 09 ส.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 6 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ