ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:42 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 20 คน

ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้มากขึ้น มีการเก็บข้อมูลแล้วนำมาเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายผ่านระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อให้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้โดยอัโนมัติโดยมีการทำงานที่ไร้คนควบคุมได้ อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสร้างระบบให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้โดยไม่ต้องมีมนุษยไปควบคุมแต่ละขั้นตอนของการทำงาน ทำให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในกระบวนการจัดการได้มากขึ้น

หัวข้อที่อบรม

 • ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0
 • รกลำเลียงอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle)
 • ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ (Automated
 • Storage/Retrieval System หรือเรียก AS/RS)
 • การเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 26 มิ.ย. - 28 มิ.ย.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 20 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.
 • รอบที่ 2 ปี 2567 วันที่ 17 ก.ค. - 19 ส.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 20 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ