ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:42 น.

ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้มากขึ้น มีการเก็บข้อมูลแล้วนำมาเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายผ่านระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อให้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้โดยอัโนมัติโดยมีการทำงานที่ไร้คนควบคุมได้ อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสร้างระบบให้เครื่องจักรสามารถสื่อสารกันเองได้โดยไม่ต้องมีมนุษยไปควบคุมแต่ละขั้นตอนของการทำงาน ทำให้กระบวนการผลิตดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในกระบวนการจัดการได้มากขึ้น

หัวข้อที่อบรม

  • ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0
  • รกลำเลียงอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle)
  • ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมัติ (Automated
  • Storage/Retrieval System หรือเรียก AS/RS)
  • การเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

  • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 19 ก.ค. - 21 ก.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 25 คน
    ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ