ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การเขียนโปแกรมสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:32 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

การเขียนโปแกรมสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรชีเอ็นชีสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติชนิด 3 แถนโดยใช้ชอฟท์แวร์ Simulation เพื่อยกระดับฝีมือในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การเขียนโปรแกรม การผลิตชิ้นงาน และการตรวจสอบชิ้นงาน ให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องจักรทางด้านคำสั่ง และการควบคุมเครื่องจักร

หัวข้อที่อบรม

  • หลักการทำงานของเครื่องจักร CNC
  • ระบบแกนและระนาบของเครื่อง CNC
  • การเขียนโปรแกรม CNC งานกัดด้วย โปรแกรม Simulation
  • การติดตั้งเครื่องมือตัด
  • กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงาน
  • รูปแบบการใช้งานคำสั่ง G-Code M-Code
  • การจำลองผลิตขึ้นงาน
  • การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ