ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การเขียนโปแกรมสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:32 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

การเขียนโปแกรมสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้งานควบคุมเครื่องจักรชีเอ็นชีสำหรับงานกัดโลหะอัตโนมัติชนิด 3 แถนโดยใช้ชอฟท์แวร์ Simulation เพื่อยกระดับฝีมือในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ เป็นการฝึกสำหรับการปฏิบัติในขั้นตอน การเขียนโปรแกรม การผลิตชิ้นงาน และการตรวจสอบชิ้นงาน ให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องจักรทางด้านคำสั่ง และการควบคุมเครื่องจักร

หัวข้อที่อบรม

 • หลักการทำงานของเครื่องจักร CNC
 • ระบบแกนและระนาบของเครื่อง CNC
 • การเขียนโปรแกรม CNC งานกัดด้วย โปรแกรม Simulation
 • การติดตั้งเครื่องมือตัด
 • กำหนดจุดศูนย์ขึ้นงาน
 • รูปแบบการใช้งานคำสั่ง G-Code M-Code
 • การจำลองผลิตขึ้นงาน
 • การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

 

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2566 วันที่ 30 ต.ค. - 31 ต.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 20 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ