ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมใช้งานร่วมกับมนุษย์

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:41 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 16 คน

หุ่นยนต์สำหรับช่วยการผลิตในอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมในการหยิบ จับวาง หรือประกอบชิ้นงานเป็นหลัก เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้จึงมีการประยุกต์ใช้ชุดคำสั่งต่าง ๆ ผ่านหน้าจอควบคุมในรูปแบบกราฟิก โดยสามารถป้อนค่าตำแหน่งการควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละแกนไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ตามที่กำหนดไว้ แล้วสามารถสั่งการทำงานตามวัตถุประสงค์ได้ทันที การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในปัจุบันและอนาคต ที่ต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างปลอดภัย

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์
 1. การติดตั้งและเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
 2. ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องตัน(Jogging)
 3. การปรับตั้งเครื่องมีอ (Tool) ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 4. การเขียนโปรแกรมด้วยวิธีการใช้ Robot Teaching
 5. การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมรูปแบบอัตโนมัติ (Auto Mode)
 1. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม งานหยิบจับชื้นงาน
 2. ตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบหุ่นยนต์เบื้องต้นก่อนใช้งาน

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 21 ส.ค. - 23 ส.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 16 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ