ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การมองเห็นและการสื่อสารของหุ่นยนต์

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 11:37 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 2 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 6 คน

การติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมในการหยิบ จับ วางหรือประกอบชิ้นงานเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้จึงนำมาประยุกต์ช้กับชุดคำสั่งต่าง เ ผ่านปุ๊มบนแป้นควบคุม โดยสามารถป้อนค่าตำแหน่ง การควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละแกนจนถึงปลายแขนของหุ่นยนต์ตามที่กำหนดไว้ แล้วสั่งบันทึกค่าก่อนนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ปฏิบัติงานในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคต

หัวช้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานของหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
 1. วิทยาการหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้งาน
 2. การติดต่อสื่อสารและการรับรู้
 3. ความปลอดภัยในการใช้งานหุ่นยนต์
 • การใช้งานหุ่นยนต์ Bosch APAS Assistant i6
 1. คุณลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์
 2. การเริ่มต้นและการตั้งค่าการใช้งานของหุ่นยนต์
 3. การเลือกวิธีการควบคุมหุ่นยนต์ในโหมดต่างๆ
 4. การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน
 • การนำไปประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 21 ธ.ค. - 22 ธ.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 6 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ