ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขั้นต้น

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:48 น.

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นิยมนำเชอร์โวมอเตอร์มาใช้งานในกระบวนการมากยิ่งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ เซอร์เวมอเตอร์สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง ความเร็ว แรงบิด ตำแหน่งของมอเตอรได้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยำสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไป และมีขนาดที่หลากหลายในการใช้งาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอร์โวมอเตอร์ ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงมีความจำเป็นในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และนำความรู้ที่ใด้ไปประยุกต์ช้งานในอนาคต

หัวข้อที่อบรม

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซอร์โวมอเตอร์
 • หลักการทำงานและการควบคุมในแบบต่าง ๆ
 • การคำนวณหาขนาดและพักัดกำลังของมอเตอร์
 • เรียนรู้เรื่องสายสัญญาณและการต่อสาย
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ IndraWorks
 1. การกำหนดพารามิเตอร์และฟังก์ชั่นในการควบคุม
 2. ฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยชุดทดลอง
 • การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชอร์โวมอเตอร์

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2565 วันที่ 03 ส.ค. - 05 ส.ค. จำนวนที่นั่ง 0 / 15 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ