ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ขั้นต้น

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 22 มิ.ย. 2565
เวลา 09:48 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นิยมนำเชอร์โวมอเตอร์มาใช้งานในกระบวนการมากยิ่งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ เซอร์เวมอเตอร์สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง ความเร็ว แรงบิด ตำแหน่งของมอเตอรได้ผลลัพธ์ตามความต้องการที่มีความแม่นยำสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไป และมีขนาดที่หลากหลายในการใช้งาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอร์โวมอเตอร์ ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ จึงมีความจำเป็นในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และนำความรู้ที่ใด้ไปประยุกต์ช้งานในอนาคต

หัวข้อที่อบรม

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซอร์โวมอเตอร์
  • หลักการทำงานและการควบคุมในแบบต่าง ๆ
  • การคำนวณหาขนาดและพักัดกำลังของมอเตอร์
  • เรียนรู้เรื่องสายสัญญาณและการต่อสาย
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ IndraWorks
  1. การกำหนดพารามิเตอร์และฟังก์ชั่นในการควบคุม
  2. ฝึกปฏิบัติการทำงานด้วยชุดทดลอง
  • การตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชอร์โวมอเตอร์

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ