ข้ามไปที่เนื้อหา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้บริการวิชาการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในรูปแบบศูนย์การฝึกอบรมและวิจัยอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์ของผู้ที่เข้าอบรม

คำบอกเล่าจากปากของผู้ที่เข้าร่วมอบรม

คุณ โจ อัครเดท
ผู้ก่อตั้งบริษัทอัครเดทกรู๊ปจำกัด

"RTCI คือศูนย์วิจัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศเราอย่างแท้จริง"

คุณ โจ อัครเดท
ผู้ก่อตั้งบริษัทอัครเดทกรู๊ปจำกัด

"RTCI คือศูนย์วิจัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศเราอย่างแท้จริง"

คุณ โจ อัครเดท
ผู้ก่อตั้งบริษัทอัครเดทกรู๊ปจำกัด

"RTCI คือศูนย์วิจัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศเราอย่างแท้จริง"

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัย