ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การใช้งานหน้าจอสัมผัส HMI

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ลงทะเบียน

รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย. 2565
เวลา 15:56 น.

ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 30 คน

การใช้งานหน้าจอสัมผัส HMI เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรในการเรียนรู้ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างUser Interface บนหน้าจอสัมผัส เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงาน และแสดงสถานะต่าง ๆ ผ่าน HMI(Human-Machine Interface) โดยไช้ชอฟแวร์ของ Siemens ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ รู้จักกบวิธีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อระหว่าง HMI เข้ากับ PLC การนำไปประยุกต์ใช้งานในการควบคุมการทำงานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนการนำไปพัฒนาต่อยอดในกระบวนการอัตโนมัติที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องการความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

หัวข้อที่อบรม

 • ทำความรู้จักกับระบบ HMI
 • โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์
 1. การเขียนโปรแกรมโดยไข้ชอฟแวร์ Siemens
 2. การออกแบบกราฟฟิก และการใช้งานเครื่องมือ
 3. การเชื่อมต่อระหว่างแท็กกายในและภายนอก
 • การเชื่อมต่อระหว่าง HMI เข้ากับ PLC
 • การแสดงสถานะการทำงาน
 • การจำลองการควบคุมการทำงานด้วยซอฟแวร์

 

ติดต่อสอบถาม
Tel. : 038-627-000 ต่อ 5608-5609
Facebook : RTCI.KMUTNB
Email : rtci@op.kmutnb.ac.th
Line : @RTCI.KMUTNB

รายชื่อทีมวิทยากร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

 • รอบที่ 1 ปี 2567 วันที่ 19 มิ.ย. - 21 มิ.ย. จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน
  ปิดการรับสมัคร เวลา 08:30 - 16:30 น.
 • รอบที่ 2 ปี 2567 วันที่ 24 ก.ค. - 26 ก.ค.

  จำนวนที่นั่ง 0 / 30 คน

  ลงทะเบียนได้ เวลา 08:30 - 16:30 น.

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ