คณะผู้บริหาร และบุคลากร ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วทอ. เยี่ยมชม ศวอ. มจพ.

11 เมษายน 2567
2800 คน
เรียบเรียงโดย author author

         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 

        การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาแนะนำถึงภารกิจหลักในการดำเนินงานและผลงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ ที่ผ่านมา รวมทั้ง ได้พาคณะผู้บริหาร และบุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วทอ. มจพ. เข้าเยี่ยมชมอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ และอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี         การผลิตและนวัตกรรม  

ชลิดา : ข้อมูล

ปารณีย์: ภาพและข่าว