ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า”

16 ธันวาคม 2565
3830 คน
เรียบเรียงโดย author author

          ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08:00-12:00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ผ่าน Link:   ลงทะเบียน


เอกสารประกอบเรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า”