ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

18 มกราคม 2566
4508 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

ประกาศศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ อุทยานเทคโนโลยี มจพ.
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2566

 


         ด้วย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ อุทยานเทคโนโลยี มจพ. และส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 10 ส่วนงาน ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งกำหนดวันสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 24 คน
 

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เอกสารประกอบเรื่อง

 

กิตติพงศ์ : ข่าว


เอกสารประกอบเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี รอบ 2 ปีการศึกษา 2566