สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ

02 พฤศจิกายน 2565
3440 คน
เรียบเรียงโดย author author

สำนักงบประมาณเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มจพ.


          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ. ได้รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ให้กับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ   ณ ห้องรับรองคณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมอาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก และการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด)
 

บุญบูรณ์ : ภาพ
ปารณีย์ : ข่าว