ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อุตสาหกรรม เข้าร่วมร่วมลงนามถวายพระพรฯ

20 ธันวาคม 2565
4123 คน
เรียบเรียงโดย author author

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อุตสาหกรรม 
ร่วมลงนามถวายพระพร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

          (วันนี้) 20 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 07.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

 

ปารณีย์ : ภาพ/ข่าว