มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 6/2565

07 ธันวาคม 2565
3678 คน
เรียบเรียงโดย author author

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 6/2565

      ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำ      หม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 6/2565” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม    ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัฒนา อายตวงษ์ อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ และอาจารย์ฉัตรชัย ลุกยี้ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ          และผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว

ชลิดา : ข้อมูล