ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

23 ธันวาคม 2565
4045 คน
เรียบเรียงโดย author author

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ มจพ.ระยอง พร้อมด้วย                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ และอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิจัยและฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โอกาสนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ หลังจากนั้นมีพิธีเจิมอาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก และประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2566


เอกสารประกอบเรื่อง ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566