บริการหอพักนักศึกษา

 


          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ. ได้เปิดให้บริการอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชายหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (NAAT) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     - อาคาร 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel.: 038-627-000 ต่อ 5604 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: RTCI.KMUTNB

Email: rtci@op.kmutnb.ac.th

Line: @RTCI.KMUTNB

ขั้นตอนจองหอพัก

 1.1 ผ่านระบบ Online โดยสแกน QR Code เข้าสู่ระบบการจองห้องพัก Online และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 1.2 ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

>>> จองห้องพัก หรือ

>>> เอกสารเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2566 เวลา 15:03:59