แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

03 พฤศจิกายน 2565
3982 คน
เรียบเรียงโดย author author

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ


          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ โดยมีอาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ บุคลากรและนักศึกษา   ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ซึ่งมีนักศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) เทคนิคการผลิต (แม่พิมพ์โลหะ) เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ และเทคนิคอุตสาหกรรม เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
           ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และ10 ส่วนงาน มจพ. รับผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  2 – 3 ปี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาเรียนดี โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก โครงการรับตรงสอบข้อเขียน และโครงการรับตรง ปวส. เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 รอบ ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ สนใจและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038 627 000 ต่อ 5606 (ในเวลาราชการ) หรือมือถือ 064-524-5652 สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่                           >>>  ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ <<<

 

ปารณีย์ : ภาพ/ข่าว
กิตติพงศ์ :ข้อมูล