มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2565

18 สิงหาคม 2565
3690 คน
เรียบเรียงโดย author author

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2565

      ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2565” ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิตติพงค์ แก้วเสน อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ และอาจารย์พงศธร บูรณโสภณ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว

ชลิดา : ข้อมูล