ผู้บริหารบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิล์ดไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด เข้าร่วมหารือวิชาการกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ

12 มีนาคม 2567
4223 คน
เรียบเรียงโดย author author

       คณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบริษัท ไล้ท์ เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Light House Worldwide Solutions Company Limited) เและได้เข้าร่วมหารือโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน

       ซึ่งจะมีการจัดอบรมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ พื้นฐานการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานคลีนรูม”  ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ หากท่านสนใจสามารถลงทะเบียน QR Code ได้เลย หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (038) 627 – 000 ต่อ 5609 (ในเวลาราชการ)

 

ปารณีย์ / ข่าว และภาพ 

อ.ดร.อลงกรณ์ / ข้อมูล