แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

17 พฤศจิกายน 2565
3739 คน
เรียบเรียงโดย author author

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ


          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ ปิรยะวราภรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 – 3 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมฟังและสอบถามการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก 
           ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจให้ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 038 627 000 ต่อ 5606 (ในเวลาราชการ) หรือมือถือ 064-524-5652 คุณกิตติพงศ์ หรือติดตามข่าวสารและรายละเอียดการศึกษาต่อที่ Facebook page : NAAT KMUTNB    หรือ   ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 

 

ปารณีย์ : ภาพ/ข่าว
กิตติพงศ์ :ข้อมูล