โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบงานอัตโนมัติ ปวส. สาขาแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (21-22 และ 25 เม.ย. และ 28-29 เม.ย. และ2 พ.ค.65)

02 พฤษภาคม 2565
เรียบเรียงโดย author author
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม