โครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น (16 - 17 มิ.ย.65)

16 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดย author author
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อาคารศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และระบบอัตโนมัติ