มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน)”

15 มีนาคม 2567
4061 คน
เรียบเรียงโดย author author

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทบทวน

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ทบทวน” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) และมีบุคลากรจากบริษัท อินโดรามา  ปิโตรเคม จำกัด 

            วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีการใช้หม้อน้ำเครื่องละ 20 ตัน ต่อชั่วโมงขึ้นไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  ต่อการตรวจสอบ 1 ครั้ง พ.ศ. 2555 และเพื่อเป็นการตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากการใช้งานหม้อน้ำหรือ                     เครื่องกำเนิดไอน้ำ

            สำหรับผู้ประกอบการ หรือ โรงงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน) ในรุ่นถัด ๆ ไป สามารถติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-627-000 ต่อ 5603 - 5604 , 097-134-4485 คุณชลิดา รพีภัทระกุล สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.itdikmutnb.com/index.php/pages/register-online?main=3 

อัครฉัตร  : ภาพ

ชลิดา : ข้อมูล

ปารณีย์ : ข่าว