มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2566”

25 กันยายน 2566
27300 คน
เรียบเรียงโดย author author

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 4/2566” ระหว่างวันที่ 4 – 9 กันยายน 2566 ณ ห้องอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ และอาจารย์ฉัตรชัย ลุกยี้ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน        หม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน 

            ทั้งนี้ หลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2566 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2566 สามารถติดต่อสอบถามและ             ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-627-000 ต่อ 5603 - 5604 ,081-611-6445 คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://www.itdikmutnb.com/index.php/pages/register-online

 

สมัครอบรมได้ที่นี่