ศวอ.มจพ.เยี่ยมชมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จ.ระยอง

05 เมษายน 2567
3028 คน
เรียบเรียงโดย author author

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม และทีมวิศวกร ได้เข้าเยี่ยมชมและนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์  อันดีระหว่างหน่วยงาน ในโอกาสนี้ นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จังหวัดระยอง พร้อมด้วย      ผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จังหวัดระยอง ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ให้เข้าเยี่ยมชมภายในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จังหวัดระยอง

ยุวดี / ภาพ และข้อมูล

ปารณีย์ / ข่าว