คณะผู้บริหารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด)

31 มกราคม 2566
เรียบเรียงโดย author author
อาคารศูนย์เทคโนโลยีงานเชื่อมและอุตสาหกรรมเหล็ก