บริการหอพักนักศึกษา

 


 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ. ได้เปิดให้บริการอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชายหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (NAAT)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - อาคาร 2 ชั้น  จำนวน 16 ห้อง


หมายเหตุ :  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์     065-949-5156 
E-mail: rtci@op.kmutnb.ac.th
Line: @rtci.kmutnb

ขั้นตอนจองหอพัก
 1.1 ผ่านระบบ Online โดยสแกน QR Code เข้าสู่ระบบการจองห้องพัก Online และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 1.2 ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

>>> ติดต่อจองหอพัก  หรือ

>>> เอกสารเพิ่มเติม 


 

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2566 เวลา 10:50:21