มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2565

19 ตุลาคม 2565
2244 คน
เรียบเรียงโดย author author

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2565”

 

                ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุม    ประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 5/2565” ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์ฝึกอบรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม   ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 – 8 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว อาจารย์วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์ และ อาจารย์ฉัตรชัย ลุกยี้ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม

 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว

ชลิดา : ข้อมูล