มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่

10 ตุลาคม 2565
3657 คน
เรียบเรียงโดย author author

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 23 กันยายน 2565 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จำนวน 38 คน นายปิยะพงศ์ ชินราช เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ และSmart Factory 4.0 อาคารศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และนายกมล ชุ่มเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมฯ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อไปต่อยอดการทำงานในอนาคตได้

 

 

ปารณีย์ / ข่าวและภาพ