ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565”

17 พฤษภาคม 2565
4703 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ (มาบตาพุด) มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565”

      ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (มาบตาพุด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน รุ่นที่ 2/2565” ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2565 ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์ฝึกอบรมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธิพงค์ แก้วเสน อาจารย์ ดร.วีระ ศรีอริยะกุล และอาจารย์พงศธร บูรณโสภณ เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม้อไอน้ำหรือหม้อต้ม (Boiler) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว

ชลิดา : ข้อมูล